default-logo

Thông tin công trình:

-Dự án: Thiết kế nội thất

-Vị trí:  Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

-Quy mô công trính: 1 trệt

-CĐT: Anh Toàn.

-Khái toán sản phẩm nội thất&sân vườn theo thiết kế: 95.000.000tr đồng

Đối tác