default-logo

♦ Tên khách hàng: Lê Hoàng Thủy
♦ Mã số: GL 0216
♦ Địa chỉ: Diên Khánh-Khánh Hòa

 
+Diện tích đất: 6mx10m
+Diện tích xây dựng: 6mx10m
+Năm thiết kế&khởi công: 3/2016

Đối tác