default-logo

Thông tin công trình:

-Dự án: Thiết kế&thi công

-Vị trí:  Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

-Quy mô công trính: 3 tầng

-CĐT: Chị Thúy

-Diện tích đất: 

-Diện tích xây dựng: 170 m2

-Khái toán phần thô: 550tr đồng
-Khái toán toàn bộ công trình: 900tr đồng
PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

ẢNH CÔNG TRÌNH SAU KHI THI CÔNG THEO PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH.

 

Đối tác