default-logo

Thông tin công trình:

-Dự án: Thiết kế&thi công

-Vị trí:  Khu đô thị Phước Long, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

-Quy mô công trính: 3.5 tầng

-CĐT: Chị Phương

-Diện tích đất: 95m2

-Diện tích xây dựng: 320 m2

-Khái toán phần thô: 1,1 tỷ đồng
-Khái toán toàn bộ công trình: 1.9 tỷ đồng

Đối tác