default-logo

Thông tin công trình:

-Dự án: Thiết kế kiến trúc

-Vị trí:  Khu TĐC Phước Long, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

-Quy mô công trính: 4 tầng

-CĐT: Hồ Sỹ Tân Huy

-Diện tích đất: 

-Diện tích xây dựng: 900 m2

-Khái toán phần thô: tỷ đồng
-Khái toán toàn bộ công trình: 3 tỷ đồng
 
 

Đối tác