default-logo

Thông tin công trình:

-Dự án: Thi công xây dựng

-Vị trí:  Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

-CĐT: Anh Chinh

-Diện tích đất: 83m2

-Diện tích xây dựng: 237m2

-Khái toán phần thô: 850.000.000tr đồng
-Khái toán toàn bộ công trình: 1.400.000.000tr đồng
Năm 2015

 

Đối tác