default-logo

Thông tin công trình:

-Dự án: Thiết kế kiến trúc&nội thất, thi công xây dựng trọn gói

-Vị trí:  Diên Lâm-Khánh Hòa

-CĐT: Anh Toàn

-Quy mô công trình: 1 trệt

-Diện tích đất: 770m2

-Diện tích xây dựng: 264m2

-Khái toán phần thô: 750.000.000tr đồng
-Khái toán toàn bộ công trình: 1,250.000.000tr đồng

Đối tác