default-logo

Thông tin công trình:

-Dự án: Thiết kế kiến trúc

-Vị trí:  Khu đô thị Hà Quang, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

-Quy mô công trính: 2,5 tầng

-CĐT: Anh Phú

-Diện tích đất: 15mx17m

-Diện tích xây dựng: 300m2

-Khái toán phần thô: 1.2tỷ đồng
-Khái toán toàn bộ công trình: 1.7 tỷ đồng

Đối tác