default-logo

Thông tin công trình:

-Dự án: Thiết kế&thi công

-Vị trí:  Xã Diên Sơn, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

-Quy mô công trính: 1 tầng

-CĐT: Lê Thanh Tiền_TienLands

-Diện tích đất: 200m2

-Diện tích xây dựng: 150 m2

-Khái toán phần thô: 1,2 tỷ đồng
-Khái toán toàn bộ công trình: 1.9 tỷ đồng
Năm 2019

Đối tác